| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Karniewo

z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16.993.612,87 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 15.170.812,87 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.822.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17.599.070,07 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 14.347.996,49 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.251.073,58zł zgodnie z załącznikami Nr 2i 2a do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 605.457,20 zł, pokryty przychodami z pożyczek oraz wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.PDF


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik1a.PDF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.PDF


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.PDF


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2b.PDF


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.PDF


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Karniewo
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »