| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Rząśnik

z dnia 16 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rząśnik dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do szkoły, w której mieści się ten oddział przedszkolny - 5 punktów,

2) kandydat zamieszkuje w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rząśnik - 4 punkty,

3) oboje rodzice kandydata pracują - 3 punkty.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust. 1 są:

1) oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do szkoły, w której mieści się ten oddział,

2) oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata.

§ 2. Wzory oświadczeń do potwierdzenia spełniania kryteriów stanowią załączniki nr 1 - 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY w Rząśniku


mgr Krzysztof Soliwoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.98.2016
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.98.2016
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »