| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy w Lubowidzu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienia się załącznik
Nr 1 i Nr 2., które otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 134/XXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIII/2016
Rady Gminy w Lubowidzu
z dnia 23 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139/XXIII/2016
Rady Gminy w Lubowidzu
z dnia 23 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »