| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pułtusk 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pułtusk 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscy sprzedaży.

§ 2. Ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 30 metrów od granicy następujących obiektów i miejsc:

1) żłobków, przedszkoli, szkół, internatów, burs, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sportowych i obiektów kultu religijnego, takich jak - kościół, kaplica, dom pogrzebowy,

2) terenów cmentarzy, boisk, placów szkolnych, placów zabaw, kąpielisk oraz plaż.

§ 3. 1. Odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągu komunikacyjnego, mierzoną od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do:

1) wejścia do budynków lub obiektów, wymienionych w § 2 pkt. 1, a w przypadku gdy budynki te lub obiekty posadowione są na terenie posiadającym trwałe ogrodzenie-do najbliższego ogólnodostępnego wejścia na ten teren,

2) granicy terenów i miejsc wymienionych w § 2 pkt. 2, a w przypadku gdy tereny te i miejsca posiadają trwałe ogrodzenie do najbliższego ogólnodostępnego wejścia na ten teren.

2. Ciąg komunikacyjny oznacza teren dopuszczony do ruchu pieszego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

§ 4. 1. Ograniczenia odległości, o której mowa w § 2 nie dotyczą punktu sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży znajdującego się w obiekcie sportowym pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie usytuowany w wydzielonym na ten cel miejscu.

2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być usytuowany na terenie kąpieliska i plaży, pod warunkiem, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa będzie usytuowany w wydzielonym na ten cel miejscu.

§ 5. Zasady określone w niniejszej uchwale dotyczą podmiotów ubiegających się o zezwolenia po wejściu
w życie uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk, zmieniona Uchwałą Nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Andrzej Wydra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »