| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 173 716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 468 197 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę
294 481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów kwotę91 278 195 zł z tego:

- dochody bieżące kwota 55 450 498 zł

- dochody majątkowe kwota 35 827 697 zł

2) po stronie wydatków kwotę92 389 067 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 49 210 106 zł

- wydatki majątkowe kwota 43 178 961 zł

§ 3. 1. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21 610 zł.

2. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach wynosi kwotę 43 178 961 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych
z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 964 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 34 352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę 12 509 045zł.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę 2 288 096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.PDF

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.PDF

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2a.PDF

Zmiany w planie wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2015 rok - po zmianach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »