| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 26 sierpnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały Nr XXXIII/365/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy w sposób następujący:

1. § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przebieg sesji nagrywa się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk."

2. W § 36 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Nagrania mają charakter pomocniczy do sporządzenia protokołu oraz służą do wyjaśnienia kwestii spornych w trakcie przyjęcia protokołu przez Radę. Wniesienie poprawek i uzupełnień nie jest możliwe po przyjęciu przez Radę protokołu z sesji."

3. W § 53 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół zatwierdzany przez Komisje na najbliższym posiedzeniu. Zapisy § 36 Statutu stosuje się odpowiednio."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »