Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/138/08 Rady Gminy w Łambinowicach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Kolejowej - Gen. A. Zawadzkiego - A. Mickiewicza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe