reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/114/12 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 roku Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 , Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 , z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 49, poz. 1028, z 2004 r. Nr 44, poz. 1272, z 2006 r. Nr 94, poz. 2752, 2007 r. Nr 41, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 160, poz. 1901) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ryszard Froń


Załącznik do Uchwały Nr XXII/114/12
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

4. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

5. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.

8. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy.

9. Publiczne Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

10. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama