reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym:

1) za zajęcie jezdni:

a) do 20% szerokości jezdni 1,00 zł

b) od 20% do 50% szerokości jezdni 2,50 zł

c) powyżej 50% szerokości jezdni 5,00 zł

2) za zajęcie chodnika 2,00 zł

3) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze, rów, itp.) 1,00 zł

§ 2. Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) poza obszarem zabudowanym 10,00 zł

2) w obszarze zabudowanym 15,00 zł

3) na obiekcie mostowym 100,00 zł

4) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1) poza obszarem zabudowanym 0,25 zł

2) w obszarze zabudowanym 0,40 zł

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy z tytułu umieszczania jej w pasie drogowym:

1) w obszarze zabudowanym 1,50 zł

§ 5. Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności na:

1) parking 1,00 zł

2) ogródki gastronomiczne 0,01 zł

3) stanowiska handlowe, usługowe i inne 0,01 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku


Krzysztof Barton

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama