Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe