| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXIII/953/2014 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911,1146) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Zmniejsza się budżet po stronie wydatkó w

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

43 000,00

43 000,00
43 000,00
43 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

43 000,00

43 000,00
43 000,00
43 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »