reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Turawa

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zmianami) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zmianami) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 7.170,00 zł.

1. PAR. 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 UFP 7.170,00zł.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 35.800,00 zł.

1. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35.800,00 zł.

1) rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.800,00 zł;

- dochody bieżące par.2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 35.800,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 230.000,00 zł.

1. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.000,00 zł.

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 230.000,00zł;

- wydatki bieżące 230.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 230.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 258.630,00 zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 30.000,00 zł.

1) rozdz.02001 Gospodarka leśna 30.000,00zł;

- wydatki bieżące 30.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00 zł.

2. Dz.758RÓŻNE ROZLICZENIA 161.000,00 zł.

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 161.000,00 zł;

- wydatki bieżące 161.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 161.000,00 zł.

3. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 67.630,00 zł.

1) rozdz.90002 Gospodarka odpadami 42.000,00 zł;

- wydatki bieżące 42.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 42.000,00 zł.

2) rozdz.90095 Pozostała działalność 25.630,00 zł;

- wydatki bieżące 25.630,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 25.630,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na zmniejszeniu wartości wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 UFP do kwoty 2.830,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


mgr Artur Gallus


Uzasadnienie

1.Zmniejsza się warość wolnych środków do kwoty faktycznie osiągniętej.

2.Po stronie dochodów wprowadza się dotację WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie - 85% wartości zadania zostanie sfinansowane dotacją z WFOŚiGW, 15% wkładem mieszkańców.Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w rozdz.90002.

3. Niewykorzystane środki na poręczenia przeznacza się na gospodarkę leśną, remont aeratora na jez.Średnim oraz zwrot subwencji oświatowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama