| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/130/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

masa całkowita pojazdu

w wieku do 10 lat włącznie

w wieku powyżej 10 lat

nie posiadające katalizatora

posiadające katalizator

nie posiadające katalizatora

posiadające katalizator

powyżej 3,5t. do 5,5t. włącznie

590 zł

540 zł

690 zł

590 zł

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie

1010 zł

910 zł

1125 zł

1025 zł

powyżej 9t. i poniżej 12 t.

1225 zł

1115 zł

1335 zł

1215 zł

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

masa całkowita pojazdu

o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne

o liczbie osi jezdnych z innymi systemami zawieszenie

2 lub 3 osie

4 osie i więcej

2 lub 3 osie

4 osie i więcej

od 12t. do 18t. włącznie

1860 zł

2085 zł

1960 zł

2185 zł

powyżej 18t. i poniżej 29t.

1960 zł

2185 zł

2085 zł

2285 zł

29t. i więcej

2085 zł

2285 zł

2185 zł

2690 zł

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

masa całkowita pojazdu

w wieku do 10 lat włącznie

w wieku powyżej 10 lat

nie posiadające katalizatora

posiadające katalizator

nie posiadające katalizatora

posiadające katalizator

od 3,5t. do 5,5t. włącznie

690 zł

590 zł

900 zł

800 zł

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie

900 zł

800 zł

1125 zł

1010 zł

powyżej 9t. i poniżej 12 t.

1335 zł

1225 zł

1550 zł

1435 zł

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

masa całkowita
zespołu pojazdów

o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne

o liczbie osi jezdnych z innymi systemami zawieszenie

2 osie

3 osie i więcej

2 osie

3 osie i więcej

od 12t. i poniżej 18t.

1550 zł

1650 zł

1750 zł

1910 zł

od 18t. i poniżej 31t.

1650 zł

1750 zł

1860 zł

1960 zł

od 31t. od 36t. włącznie

1650 zł

1750 zł

2145 zł

1960 zł

powyżej 36t. i poniżej 40t.

1860 zł

2085 zł

2185 zł

2405 zł

40t. i więcej

1860 zł

2085 zł

2185 zł

2790 zł

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

masa całkowita

przyczepy i naczepy

w wieku do 10 lat włącznie

w wieku powyżej 10 lat

Od 7 t. i poniżej 12 t

690 zł

800 zł

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

masa całkowita
zespołu pojazdów

o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne

o liczbie osi jezdnych z innymi systemami zawieszenie

1 lub 2 osie

3 osie i więcej

1 lub 2 osie

3 osie i więcej

od 12 t. i poniżej 18 t.

690 zł

800 zł

900 zł

1085 zł

od 18 t. do 36 t. włącznie

960 zł

1010 zł

1445 zł

1225 zł

powyżej 36 t. i poniżej 38 t.

1125 zł

1225 zł

1650 zł

1435 zł

38 t. i więcej

1305 zł

1225 zł

1880 zł

1435 zł

7) autobusy:

liczba miejsc do siedzenia

autobusy

w wieku do 10 lat włącznie

w wieku powyżej 10 lat

mniejszej niż 22 miejsca

1125 zł

1335 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1750 zł

1960 zł

§ 2. Wiek środka transportowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym został wyprodukowany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/570/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »