| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/71/15 Rady Gminy Tułowice

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777) uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji, dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się wzór załącznika do deklaracji i informacji, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin


Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/71/15 załącznik


Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/71/15 załącznik
Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/71/15 załącznik


Zalacznik3.pdf


Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/71/15 załącznik
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »