Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe