Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe