| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/127/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40, ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 6   ustawy z   dnia 20 grudnia  
1996 r. o   gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2011. 45. 236) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej którego jednolity tekst został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miejskiej w   Małogoszczu z   dnia 27 sierpnia 2004 r. w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Małogoszczu ( Dz. Urz. Województwa Świętkorzyskiego Nr 175, poz. 2386 ) wprowadza się następujace zmiany:  

1.   W § 3, w   ust. 2   dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5) remonty i   naprawy dróg gminnych. .

2.   W § 3, w   ust. 3   dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5) budowa i   rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i   kanalizacji deszczowych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Małogoszczu, a   nadzór nad jej wykonaniem Burmistrzowi Miasta i   Gminy Małogoszcz  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Świerczyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »