| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   i 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003r.    Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Koprzywnicy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   §1 Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r. w   brzmieniu jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Koprzywnicy  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/172/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w   Koprzywnicy z   dnia  

26 marca2013 roku w   sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r.  

Zmiana ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

              W związku z   powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program, o   którym mowa obejmuje:  

1.   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2.   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3.   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4.   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5.   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6.   usypianie ślepych miotów;  

7.   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8.   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń programu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »