| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Mircu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 ), w związku z art. 211,  art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6 art.214 pkt.1, art.231 pkt 2,             art. 235, art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm).

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok, a mianowicie:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 200 175 zł zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 200 175 zł zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik „Dotacje celowe w 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »