| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze. zm), art 9 ust. 1 pkt 1a, art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Lidia Dziura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 4 marca 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) nałożyła na gminy liczące co najmniej 50.000 mieszkańców obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich (art. 9 ust. 1 pkt 1a w/w ustawy).

Celem opracowanego planu jest stworzenie sprawnego systemu transportu publicznego
w mieście Starachowice, uwzględniającego możliwości finansowe Gminy i potrzeby mieszkańców miasta.

Ponadto opracowany plan będzie służył jako podstawa do przygotowywania wniosków
o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych związanych z komunikacją w ramach kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej, tj. lat 2014-2020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »