| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/109/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1]) ), w związku z art. 19 ust.5 i art.40 ust.3-6 i 8-10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.[2]) ), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXX/553/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/672/2004 z dnia 9 grudnia 2004r., Nr LX/1133/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r., Nr IX/164/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr XLVI/1104/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. i Nr XII/265/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w § 5 pkt 1 dodaje się lit. f, w brzmieniu: "f) dla mobilnego rowerowego punktu gastronomicznego 1 zł"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce i Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Uzasadnienie

Dopuszczenie do funkcjonowania w przestrzeni publicznej zabytkowego śródmieścia Kielc mobilnych, rowerowych punktów gastronomicznych jest odpowiedzią na powstałą niedawno w miastach nową, nietypową formułę świadczenia usług oraz realizacją postulatów zgłaszanych przez lokalnych drobnych przedsiębiorców.

Niekonwencjonalna forma świadczenia usług gastronomicznych w postaci mobilnej rowerowej kawiarni funkcjonuje z powodzeniem od dwóch lat w innych polskich miastach - m.in. w Poznaniu, Warszawie, Trójmieście i Toruniu, będąc atrakcją nie tylko dla rowerzystów, ale wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej; doświadczenia w tym zakresie są formułowane zdecydowanie pozytywnie.

Atrakcyjnie wystylizowana, historyzująca forma rowerowej kawiarni stanowić będzie także element małej architektury wzbogacający klimat starówki, będąc w spójności z jej zabytkową architekturą - będzie także jedną z pobudek ożywiania śródmieścia.

Kontrola spójności formy i estetyki mobilnych punktów gastronomicznych z zabytkowym krajobrazem śródmieścia realizowana będzie poprzez obowiązek uzgodnienia ich wyglądu, kolorystyki i detali z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta. Podstawą do udzielenia zgody na prowadzenie tego typu usług w śródmieściu będzie jej mobilny rowerowy charakter, a charakter i incydentalność tej formuły nie stoi w sprzeczności z realizowaną od lat polityką nie dopuszczania w zabytkowej strukturze miasta lokalizacji tymczasowych wolnostojących pawilonów handlowych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r., poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543, oraz z 2014 r., poz. 659 i poz. 1310.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »