| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Lipno

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281/ i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm. Przen. Z Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzić pobór podatków wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ( podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) należnych za rok podatkowy od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Funkcję inkasentów powierzyć sołtysom w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Lipno, ustalając wynagrodzenie za inkaso inkasenta - sołtysa według wskaźnika procentowego ( od zainkasowanych kwot podatków), określonego w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się terminy wypłat wynagrodzenia za inkaso określone w § 2 do ostatniego dnia miesiąca po kwartale.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Lipno z dnia 6 czerwca 2003 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »