| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97,Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857 i z 2011 r. Dz. U. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady usytuowania na terenie Gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie rodzaje napojów alkoholowych.

§ 2. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych uwzględnić należy, że nie mogą one być usytuowane bliżej niż 20 m od placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, kościołów, placówek służby zdrowia, wiejskich obiektów rekreacji i sportu, cmentarzy.

§ 3. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w § 2 a w przypadku jeżeli są one ogrodzone odległość mierzona jest od wejścia na teren do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Usytuowanie miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych musi spełniać wymogi określone przepisami prawa budowlanego, sanitarnego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona:

1) w lokalach gastronomicznych;

2) pijalniach piwa;

3) kawiarniach;

4) ogródkach wydzielonych przy tych lokalach stanowiących ich integralną część.

§ 6. Dopuszcza się w okresie wiosenno-jesiennym tj. od 01 kwietnia do 31 października podawanie piwa w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży po zgłoszeniu Wójtowi Gminy i spełnieniu następujących warunków:

1) wydzieleniu i ogrodzeniu miejsc na zewnątrz punktu sprzedaży;

2) ustawieniu stolika (stolików) i krzeseł;

3) ustawienie koszy na odpady;

4) udostępnienie wc dla spożywających piwo;

5) zapewnienie czystości i porządku w miejscu konsumpcji.

§ 7. Wójt może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca podawania i spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań określonych w § 2 dla imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym.

§ 8. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanych imprez może być wydane przez Wójta wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które zawarły umowę z organizatorem imprezy określającą lokalizację punktu sprzedaży.

§ 9. W przypadkach gdy gmina jest organizatorem lub współorganizatorem imprezy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być udzielone "na wyłączność".

§ 10. Miejsca wyznaczone do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dotyczące imprez na wolnym powietrzu, powinny być urządzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo kupujących i konsumentów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 12. Traci moc uchwała nr XIV/84/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Jeziorny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »