| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 18, poz. 97,Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Dz. U. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857 i z 2011 r. Dz. U. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady usytuowania na terenie Gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie rodzaje napojów alkoholowych.

§ 2. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych uwzględnić należy, że nie mogą one być usytuowane bliżej niż 20 m od placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, kościołów, placówek służby zdrowia, wiejskich obiektów rekreacji i sportu, cmentarzy.

§ 3. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w § 2 a w przypadku jeżeli są one ogrodzone odległość mierzona jest od wejścia na teren do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Usytuowanie miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych musi spełniać wymogi określone przepisami prawa budowlanego, sanitarnego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona:

1) w lokalach gastronomicznych;

2) pijalniach piwa;

3) kawiarniach;

4) ogródkach wydzielonych przy tych lokalach stanowiących ich integralną część.

§ 6. Dopuszcza się w okresie wiosenno-jesiennym tj. od 01 kwietnia do 31 października podawanie piwa w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży po zgłoszeniu Wójtowi Gminy i spełnieniu następujących warunków:

1) wydzieleniu i ogrodzeniu miejsc na zewnątrz punktu sprzedaży;

2) ustawieniu stolika (stolików) i krzeseł;

3) ustawienie koszy na odpady;

4) udostępnienie wc dla spożywających piwo;

5) zapewnienie czystości i porządku w miejscu konsumpcji.

§ 7. Wójt może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca podawania i spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań określonych w § 2 dla imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym.

§ 8. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanych imprez może być wydane przez Wójta wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które zawarły umowę z organizatorem imprezy określającą lokalizację punktu sprzedaży.

§ 9. W przypadkach gdy gmina jest organizatorem lub współorganizatorem imprezy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być udzielone "na wyłączność".

§ 10. Miejsca wyznaczone do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dotyczące imprez na wolnym powietrzu, powinny być urządzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo kupujących i konsumentów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 12. Traci moc uchwała nr XIV/84/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Rafał Jeziorny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »