| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 19 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567 ) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Dz. U. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Dz. U. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Dz. U. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/230/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 23 października 2008 r. Nr 133, poz. 2109), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 zmianie ulega ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Dotacje mogą być udzielane na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca wykonał lub zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji."

2) w § 3 wykreśla się ustęp 2, a dotychczasowy ust. "3" otrzymuje odpowiednio numerację ust. "2" ;

3) w § 5 zmianie ulega ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Miejskim w Tucholi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »