| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/266/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 15 i 19 ust. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej dla podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonych stanowiskach handlowych Targowiska Miejskiego w Janikowie przy ulicy Dworcowej 11w dni targowe - czwartki i soboty:

1) poza częścią zadaszoną targowiska na stanowiskach przeznaczonych do sprzedaży towarów wyłącznie z samochodów oraz z przyczep w wysokości30 zł. za jedno stanowisko.

2) w zadaszonej części Targowiska Miejskiego na wydzielonych stanowiskach:

a) za dokonywanie sprzedaży w zamykanym stanowisku przeznaczonym wyłącznie dla handlu artykułami rolno - spożywczymi, wyposażonym w instalację bieżącej wody i kanalizacji oraz dostęp do energii elektrycznej w wysokości20 zł.

b) za dokonywanie sprzedaży w wydzielonym stanowisku przeznaczonym dla handlu innymi artykułami niż rolno - spożywcze w wysokości20 zł.

c) za dokonywanie sprzedaży na specjalnym stanowisku użytkowanym wspólnie przez sprzedawców, wyposażonym w podesty na środku stanowiska i w lady do wystawienia towaru opłata targowa wynosi5 zł za każdy metr bieżący ladydo wystawienia towaru zajęty przez sprzedającego.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej dla podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonych stanowiskach handlowych Targowiska Miejskiego w Janikowie przy ulicy Dworcowej 11w pozostałe dni tygodniapoza czwartkiem i sobotą:

1) poza częścią zadaszoną targowiska na stanowiskach przeznaczonych do sprzedaży towarów wyłącznie z samochodów oraz z przyczep w wysokości15 zł. za jedno stanowisko.

2) w zadaszonej części Targowiska Miejskiego na wydzielonych stanowiskach:

a) za dokonywanie sprzedaży w zamykanym stanowisku przeznaczonym wyłącznie dla handlu artykułami rolno - spożywczymi, wyposażonym w instalację bieżącej wody i kanalizacji oraz dostęp do energii elektrycznej w wysokości10 zł.

b) za dokonywanie sprzedaży w wydzielonym stanowisku przeznaczonym dla handlu innymi artykułami niż rolno - spożywcze w wysokości10 zł.

c) za dokonywanie sprzedaży na specjalnym stanowisku użytkowanym wspólnie przez sprzedawców, wyposażonym w podesty na środku stanowiska i w lady do wystawienia towaru opłata targowa wynosi2,50 zł za każdy metr bieżący ladydo wystawienia towaru zajęty przez sprzedającego.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej dla podmiotów dokonujących sprzedaży poza Targowiskiem Miejskim w Janikowie w tym na terenach nienależących do Gminy Janikowo lub nieznajdujących się w jej zarządzie:

1) realizowanej na terenie imprez okolicznościowych i sportowych w wysokości50 zł. za jedno stanowisko handlowe.

2) realizowanej na placu przed cmentarzem komunalnym przy ulicy Przemysłowej w Janikowie w okresie od 25 października do 2 listopada w wysokości50 zł.za jedno stanowisko handlowe.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej dla podmiotów dokonujących sprzedaży realizowanej w innych miejscach niż wymienione w § 1 i 2 w wysokości 300 za jedno stanowisko handlowe.

§ 4. Stawka opłaty ogółem nie może przekroczyć kwoty wynikającej z art. 19 ust. 1 lit. a), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/77/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad stosowania i sposobu jej poboru Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 15.12.2003 r. Nr 165, poz. 2308)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Janikowie Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIV/266/2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 lutego 2014 roku.

w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ustala stawkę opłaty targowej oraz może zarządzić jej pobór w drodze inkasa i określić inkasenta i wysokość jego wynagrodzenia. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zgodnie z z/w targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach budynków).

W związku z budową nowego targowiska w Janikowie Rada Miejska ustala wysokość opłaty targowej dostosowaną do nowego obiektu przy ulicy Dworcowej 11.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »