| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić wysokość stawek w podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 4 tony włącznie - 492 zł

2) powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie - 768 zł

3) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.152 zł

4) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.428 zł

2. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 1.464 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 1.404 zł,

c) o liczbie osi cztery i więcej - 1.356 zł,

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.016 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 1.980 zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej - 1.884 zł,

3) równej lub wyższej niż 26 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.316 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 2.280 zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej - 2.232 zł,

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 1.860 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 1.764 zł,

c) o liczbie osi cztery i więcej - 1.572 zł,

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.316 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 2.208 zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej - 2.076 zł,

3) równej lub wyższej niż 26 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 3.096 zł,

b) o liczbie osi - trzy - 3.048 zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej - 3.024 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 1.416 zł,

2) od 5,5 tony do poniżej 9 ton - 1.524 zł,

3) od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.656 zł,

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 1.704 zł,

b) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.752 zł,

2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej 36 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 1.968 zł,

b) o liczbie osi - trzy i więcej - 2.004 zł,

3) wyższej niż 36 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.232 zł,

b) o liczbie osi - trzy i więcej - 2.292 zł,

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 1.872 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej- 1.968 zł,

2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej lub równej 36 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.340 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej - 2.412 zł,

3) wyższej niż 36 ton:

a) o liczbie osi - dwie - 2.484 zł,

b) o liczbie osi - trzy i więcej - 3.024 zł,

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 672 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 852 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 912 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 960 zł,

2) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej lub równej 36 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 1.092 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 1.056 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 912 zł,

3) powyższej 36 ton a mniejszej niż 38 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 1.224 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 1.188 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.114 zł,

4) równej lub wyższej niż 38 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 1.572 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 1.452 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.336 zł,

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 924 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 972 zł,

c) o liczbie osi trzy i więcej - 984 zł,

2) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej lub równej 36 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 1.068 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 1.452 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.488 zł,

3) wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 1.224 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 1.476 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.668 zł,

4) równej lub wyższej niż 38 ton:

a) o liczbie osi - jedna - 2.244 zł,

b) o liczbie osi - dwie - 2.184 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej - 1.656 zł,

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1.404 zł,

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.800 zł.

§ 2. Dla pojazdów określonych w §1 ust. 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 2006 rokiem stawki podatku zwiększyć o 3 % i określić stawki w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 4 tony włącznie - 506 zł,

2) powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie - 792 zł,

3) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.176 zł,

4) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.464 zł,

2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 1.464 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.584 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.704 zł,

3. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 684 zł,

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1.452 zł,

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.860 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem traci moc Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 5 grudnia 2014 r. poz. 3605).

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »