| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 31 grudnia 2015r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,

- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,

- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,

- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,

- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,

- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,

- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,

- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,

- uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.,

- uchwałą Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015 r.,

- uchwałą Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 154/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2015 r.,

- uchwałą Nr XVIII/114/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 31.202.759,46 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.737.391,06 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.613.427,05 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.512.111,03 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.101.316,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.288.087,62 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 435.429,34 zł

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.465.368,40 zł

załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt


Władysław Łukasik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 31 grudnia 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 441 941,14

0,00

4 441 941,14

60016

Drogi publiczne gminne

3 273 592,27

0,00

3 273 592,27

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700,00

1 400,00

2 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

530 000,00

- 1 400,00

528 600,00

801

Oświata i wychowanie

8 711 101,53

0,00

8 711 101,53

80101

Szkoły podstawowe

4 257 061,42

4 200,00

4 261 261,42

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 438 890,00

4 400,00

2 443 290,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

226 112,28

- 250,00

225 862,28

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

60 965,58

250,00

61 215,58

4260

Zakup energii

84 500,00

- 200,00

84 300,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

446 701,00

0,00

446 701,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 400,00

2 000,00

23 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

416 500,00

- 2 000,00

414 500,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 196 480,24

- 4 200,00

1 192 280,24

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

778 050,00

- 4 400,00

773 650,00

4260

Zakup energii

15 230,00

200,00

15 430,00

Razem:

31 202 759,46

0,00

31 202 759,46


Uzasadnienie

I. Wydatki.

1. Dział - 600 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

2. Dział - 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 6.850,00 zł, w tym:

ZS Myśliwiec

ZS Ryńsk

ZS Zieleń

80101

4010

4 100,00

300,00

0,00

80101

4210

-250,00

0,00

0,00

80101

4240

250,00

0,00

0,00

80101

4260

0,00

-200,00

0,00

80113

4210

0,00

0,00

2 000,00

80113

4300

0,00

0,00

-2 000,00

80150

4010

-4 100,00

-300,00

0,00

80150

4260

0,00

200,00

0,00

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 8.250,00 zł, co jest efektem zmian wynikających z realizacji zadań, które są niezbędne dla zachowania równowagi budżetowej w układzie plan wykonanie i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody30.153.534,46 zł

- wydatki31.202.759,46 zł

- planowany deficyt 1.049.225,00 zł

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »