| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Fabianki

z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.242, art.258, art.259 ust. 2 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.228, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358,1513, poz.1830) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.4731) ulega zmianie:

- załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

- załacznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Fabianki


Adam Rejmak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2016
Rady Gminy Fabianki
z dnia 14 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2016
Rady Gminy Fabianki
z dnia 14 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W związku z realizacją projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dytrybucji treści edukacyjnych" należy wprowadzić paragrafy dotyczące wynagrodzeń zgodzie z otrzymaną notą , kwotę przeniesiono z rozdziału 80114. Zmiany w dziale Opieki społecznej związane są z zatrudnieniem archiwisty na 1/4 etatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »