| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/2016 Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.[1])), art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie otrzymuje nazwę: Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży.

§ 2. Niniejsza uchwała jest podstawą do dokonania zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego


Tomasz Zakrzewski


Uzasadnienie

Z propozycją zmiany nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie wystąpił pan dyrektor Piotr Janiszewski. Pozytywną opinię wyraziła Rada Pedagogiczna (uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.) i Rada Rodziców (uchwała Rady Rodziców nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.) Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży utworzona została Zarządzeniem Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.07.2000 r., a następnie w drodze Porozumienia z dnia 24.07.2000 r. w sprawie przekazania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży Starostwu Powiatowemu w Toruniu przekazana została do prowadzenia Powiatowi Toruńskiemu. Ze względu na to, iż ustalona nazwa szkoły powinna być używana w pełnym brzmieniu, a w statucie nadanym szkole przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.07.2000 r. Filia szkoły dotychczasowo wchodząca w skład Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży tj. Filia w Lubiczu będzie funkcjonowała i wchodziła w skład Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży tak jak dotychczas.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r.: poz. 1045 i poz. 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.: poz. 35 i poz. 64.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »