| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.[1])), w związku z art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 81/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 44 378 845,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 44 142 025,00 zł,

2) majątkowe w wysokości: 236 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 44 378 845,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 43 767 545,00 zł

2) majątkowe w wysokości: 611 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2";

3) § 6.1. otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3";

4) § 6.2 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4";

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4 i 7 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Starosta Radziejowski


Jarosław Kołtuniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 82/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 82/2016
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 5.400 zł

1. Na podstawie aneksu nr 1/2016 z dnia 23.02.2016 r. do porozumienia nr UM_KE.041.1.902.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację w kwocie 5.400 zł na stypendia dla uczniów.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 5.400 zł

1. Na podstawie aneksu nr 1/2016 z dnia 23.02.2016 r. do porozumienia nr UM_KE.041.1.902.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o 5.400 zł na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników za okres od stycznia do czerwca 2016 r.

III. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1045, poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »