| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/22/16 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 30 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95 poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012r. poz. 1342 i poz. 1544, z 2013r. poz. 1245, z 2014r. poz. 1491 i poz. 822, z 2015r. poz. 25, poz. 277, poz. 788, poz. 875, poz. 1771, poz. 1830, poz. 1918, poz. 1926 oraz poz. 1991) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/68/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 182 poz. 1638) § 1 otrzymuje brzmienie:

Na terenie Grudziądza przez wszystkie dni w roku działają:

1) całodobowo:

a) Apteka "Pod Solankami" przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. W. Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17,

b) Apteka "Alba" przy ul. Legionów 37;

2) w godzinach 800 - 2100 Apteka "Centrum Zdrowia" przy ul. Kustronia 20.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.):

- rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1),

- rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (art. 94 ust. 2).

Oprócz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego przy
ul. Rydygiera 15/17 całodobowy dyżur przez wszystkie dni w roku pełnić będzie Spółka Marketing i Konsultacje Farmaceutyczne sp. z o. o. w Bydgoszczy prowadząca Aptekę "Alba" przy ul. Legionów 37.

Dyżur w godzinach 800 - 2100 przez wszystkie dni w roku zaproponowała Spółka "OPTIMUM" Anna Złotnicka - Plucińska, Wojciech Pluciński sp. j. w Resku prowadząca Aptekę "Centrum Zdrowia" przy ul. Kustronia 20.

Pismem z dnia 3 marca 2016 r. znak: OIA 174/2016 Pomorsko - Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy poinformowała, że nie wnosi uwag do niniejszego projektu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »