| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie

z dnia 14 lipca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890, z 2016 r. poz. 195 ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 , uchwala się co następuje:

§ 1. 1. §1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 maja 2016 r., uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 47.110.274,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.089.157,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 49.604.252,00 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 42.410.020,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.194.232,00 zł";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 341.723,00 zł,

2) celową w wysokości - 582.200,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 320.200,00 zł,

b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 192.000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł".

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Starosta Rypiński


Zbigniew Zgórzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 201/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »