Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/146/09 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 23 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe