reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/176/10 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.734.701 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 674.265 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 608.966 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.776.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 17.978.437 zł
2. Wydatki ogółem - 20.567.477 zł
3. Deficyt w kwocie 2.589.040 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.500.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.410.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.589.040 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.210.960 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.700.000 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
a) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.565.717 zł, koszty - 1.563.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 292.200 zł; wydatki - 292.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały,
§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/176/10
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Zalacznik1-9.zip

Scan 1
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama