reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/209/10 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 4 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240,) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.
1) Zwiększyć dochody - porozumienia jst o kwotę 1.875.000,-
Dział 600 - rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 1.875.000,-
2) Zmniejszyć dochody - własne o kwotę 1.875.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 1.875.000,-
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.
1) Zwiększyć wydatki - porozumienia jst o kwotę 2.500.000,-
Dział 600 - rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 2.500.000,-
2) Zmniejszyć wydatki - własne o kwotę 2.500.000,-
Dział 600 - rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.500.000,-
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4.
1) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 8.736.000 zł.
b) Plan wydatków ogółem 9.259.000 zł.
2) Deficyt budżetu gminy w kwocie 523.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z wolnych środków w kwocie 183.000 zł.
b) z kredytów w kwocie 340.000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc
Załącznik do uchwały Nr XL/209/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 4 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.
Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków w dziale 600 Transport w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Doktorce - Zawyki - Suraż ( ul. Bielska ) Nr 1508 B, przejście przez m. Zawyki.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama