Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112) ogłasza się wykaz podmiotów z woj. podlaskiego, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej
z upoważnienia


Wicedyrektor Bożena Karpio

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620.


Załącznik do Obwieszczenia Nr 3
Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku
z dnia 3 listopada 2010 r.

WYKAZ PODMIOTÓW Z WOJ. PODLASKIEGO, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 R.

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia 1)

Powód umorzenia 2)

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bednarek Krystyna

Dobrzyniewo Kościelne

10.807,80

10.795,80

12,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2

EKOINSBUD Sp. z o.o.

Bielsk Podlaski

6.980,35

6.980,35

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

2

3

Goceł Paweł

Białystok

41.380,70

28.359,70

13.021,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

4

Goceł Ryszard

Białystok

41.380,70

28.359,70

13.021,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

5

Goceł Urszula

Białystok

41.380,70

28.359,70

13.021,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

6

Janowicz Magdalena

Supraśl

5.857,50

5.844,50

13,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

7

Kamińska Bernardyna

Sokółka

5.729,00

5.697,00

32,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

8

Lewiarz Jarosław

Piątnica Poduchowna

47.798,00

47.798,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

9

Nowak Dariusz

Suwałki

8.351,00

5.494,00

2.857,00

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej

2

10

Orzołek Tomasz

Łomża

23.016,44

18.670,44

4.346,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

11

Ostrowski Stanisław

Knyszyn

12.422,49

7.743,40

4.679,09

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

12

Przestrzelski Janusz

Wądołki Bućki

7.520,00

7.520,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

13

Sawicka Grażyna Danuta

Łomża

8.756,00

8.756,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

14

Sylpaczuk Bartosz

Białystok

7.677,00

7.666,00

11,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.

2) Powód umorzenia: 1) uzasadniony ważny interes podatnika; 2) uzasadniony ważny interes publiczny; 3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe