reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/245/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 240, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 56 834 321 zł

2) wydatki budżetowe - 62 054 521 zł

3) deficyt budżetu gminy w kwocie 5 220 200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Leonard Kulwanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/245/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik1.odt

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/245/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik2.odt

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/245/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik3.odt

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/245/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik4.odt

załącznik nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama