reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/IX/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 92.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów, według których załącznik Nr 5 do uchwały Nr 19/V/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2011 rok otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 17.191.057 zł,

2) wydatki ogółem 18.926.657 zł,

3) planowany deficyt budżetowy 1.735.600 zł, przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 1.585.600 zł, wolnymi środkami 150.000 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/IX/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 10 maja 2011 r.

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

010

01010

6050

91.530

600

60014

6300

63.400

758

75818

4810

1.000

801

80195

2710

1.000

851

85117

6300

18.130

85121

6300

10.000

Razem:

92.530

Razem:

92.530


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/IX/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/IX/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 10 maja 2011 r.

Objaśnienie zmian.

Zarząd Powiatu Grajewskiego poinformował, że koszt dokończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1873 B na odcinku Dołegi-Niedźwiadna wynosi 366.850,46 zł. Wysokość wsparcia finansowego z budżetu gminy winna wynieść 183.400 zł. Kwota ujęta w budżecie na to zadanie wynosi 120.000 zł, zwiększa się więc wydatki o 63.400 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji Dnia Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na ten cel przeznacza się 1.000 zł.

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie". Na to zadanie przeznacza sie kwotę 10.000 zł.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zwrócił sie z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Postanawia się udzielić pomocy w kwocie 18.130 zł.

Zwiększenie opisanych wydatków nastąpi z nadwyżki środków planowanych na budowę sieci wodociągowej zasilającej w wodę gospodarstwa kolonijne i częściowo z rezerwy ogólnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama