reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 199.262 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 199.262 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.217.800 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.679.775 zł

b) Wydatki bieżące 11.376.844 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.547.077 zł

- Dochody zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 220.929 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.056.619 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.679.775 zł

b) Wydatki bieżące 11.376.844 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.547.077 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 220.929zł

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 160.849 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącym z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.838.819 zł.

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZMINY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

10

1095

2010

319

Zadania zlecone

751

75109

2010

12.843

Zadania zlecone

852

85295

2010

146.000

Zadania zlecone

852

85214

2030

19.000

Zadania własne

853

85395

2070

51.271

Umowa jst

853

85395

2090

7.829

Umowa jst

RAZEM

218.262

19.000

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZMINY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

751

75109

3030

10.500

Zadania zlecone

751

75109

4210

2.343

Zadania zlecone

750

75023

4440

1.910

Zadania własne

750

75023

4110

1.910

Zadania własne

750

75095

4440

48

Zadania własne

750

75095

4300

48

Zadania własne.

801

80113

4440

28

Zadania własne

801

80113

4300

28

Zadania własne

10

1095

4170

319

Zadania zlecone

852

85212

4300

48

Zadania własne

852

85212

4440

48

Zadania własne

852

85214

3110

19.000

Zadania własne

852

85219

4410

144

Zadania własne

852

85219

4440

144

Zadania własne

852

85295

3110

146.000

Zadania zlecone

853

85395

4178

23.854

Umowa jst

853

85395

4179

3.883

Umowa jst

853

85395

4218

27.208

Umowa jst

853

85395

4219

4.155

Umowa jst

220.440

21.178

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/10
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 14 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Proponuję dokonać zmianw planie dochodów i wydatków na 2010 rok

1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Zwiekszono dotację w kwocie 12.843 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych.

b) Zwiększono dotację w kwocie 319 zł z przeznaczenim na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

c) Zwiększono dotację w kwocie 146.000 zł z przeznaczenim na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi,

d) Zwiększono kwotę 59.100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Ośrodki wychowania przedszkolnego - realizacja marzeń najmłodszych",

e) Zmniejszono kwotę 19.000 zł w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 na wypłatę zasiłków okresowych, ponieważ nie będzie ta kwota wykorzystana.

- Dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 2.178 zł, ponieważ w budżecie na fundusz świadczeń socjalnych naliczona była kwota niższa niż winna być.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama