reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/78/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r . Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r, Nr 17 poz.128,. Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679) , art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (Dz. U, z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109,poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr.226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r .Nr 95, poz. 613, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym.(Dz. U. Nr 200,poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179,poz.1484, z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. z 2005 r Nr 8 poz.60, Nr 85 poz.727, Nr 86 poz.732, Nr 143,poz.1199, z 2006 r Nr 66, poz.470,Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635 oraz 2007 r. Nr 112, poz.796, Nr 120, poz.818, Nr 192, poz. 1378 Nr 195, poz. 414, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr. 209, poz. 1316 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011r. Nr 34 poz. 173) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkaso podatków, o których mowa w § 1 powierza się sołtysom wsi gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy podatków.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów są 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Zarządzenie poboru podatku nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/54/95 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym z dnia 15 lutego 1995 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama