reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Zbójna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz..U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, , Nr 225, poz. 1461 , Nr 226, poz. 1475 , z 2011 r. Nr 102, poz. 584 , Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz. 1016 , Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 605,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 825,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,00zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanym do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 825,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 935,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.045,00zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -605,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.045,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.430,00 zł

§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w BS Łomża Oddział/Nowogród na rachunek Nr: 16 8757 1011 2601 9653 2000 0020 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Jan Gawrych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama