reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Puńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849) oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Puńsk uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Puńsk dokonuje się podziału Gminy Puńsk na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Puńsk przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Puńsk w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 września 2012 r.

Podział Gminy Puńsk na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Puńsk 4 424

wg stanu na dzień 30-06-2012 r.

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 294

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kalinowo, Szołtany, Puńsk wieś

277

1

2

Giłujsze, Krejwiany, Trompole, Wojciuliszki

341

1

3

Kompocie, Ogórki, Przystawańce

272

1

4

Buraki, Trakiszki, Wołyńce

298

1

5

Oszkinie, Wojtokiemie

313

1

6

Szlinokiemie

232

1

7

Rejsztokiemie, Wiłkopedzie, Żwikiele

364

1

8

Dziedziule, Nowiniki, Pełele

297

1

9

Skarkiszki, Widugiery

306

1

10

Boksze Osada, Boksze Stare, Smolany, Sejwy

270

1

11

Buda Zawidugierska, Poluńce, Sankury, Tauroszyszki

244

1

12

Puńsk, ulice: 11 Marca, 1 Maja, Klonowa, Kraszewskiego, Miłosza, Morkusa, Polna, Puńska, Sejwiańska, Zygmunta III

269

1

13

Puńsk, ulice: Grunwaldzka, Kościuszki, Plater, Sadowa, Szkolna, Witolda, Władysława Jagiełły

360

1

14

Puńsk, ulice: Górna, Krótka, Łysakowskiego, Mickiewicza od Nr 2 do 60, Słoneczna

275

1

15

Puńsk, ulice: Dariusa i Girenasa, Dzuków, Lipowa, Mickiewicza od Nr 61 do 106, Nowa, Strażacka, Sudawska

306

1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama