reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nowogród, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 372, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 228 poz. 1368) Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem jest Gmina Nowogród, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nowogród

Lp

Nr drogi

Lokalizacja
(strona)

Miejscowość, nazwa przystanku

Określenie miejsca usytuowania przystanku

1

105850B

ul. Rynek
L/P

Nowogród
Rynek

przy parku
( naprzeciw nieruchomości o nr porządkowym 3)

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 23 października 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA NOWOGRÓD

1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nowogród, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Burmistrza Nowogrodu.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie, do którego należy dołączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

7. Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)

8. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora i przewoźnika.

9. Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Burmistrzem Nowogrodu.

10. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art.4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.).

11. Korzystający z przystanku zobowiązują się do:

- każdorazowego powiadamiania właściciela przystanków o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia.

12. Burmistrz Nowogrodu może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody może spowodować zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystankówkomunikacyjnych, Burmistrz Nowogrodu może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama