reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla potrzeb Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 1) ) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm. 2) ) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm 3) ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz..1682 4) ) w zw. z art. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 5) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji podatkowych dla potrzeb Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązujące na terenie Gminy Czyżew:

1) wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 113; z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i poz. 711; z 2007 r. Nr 112 poz. 769; z 2008 r. Nr 209, poz. 1318; z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 18 poz. 97, Nr 166 poz. 1317, z 2010 r. Nr 197 poz. 1306, Nr 182 poz. 1228; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

1.

infoRgrafika

2.

infoRgrafika

3.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/158/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

1.

infoRgrafika

2.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/158/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 23 listopada 2012 r.

1.

infoRgrafika

2.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama