reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

a) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 132.650 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

a) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 12.440.217 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł.

b) dochody bieżące 12.185.488 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem:11.950.989 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe 1.143.866 zł.

b) wydatki bieżące 10.807.127 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 123.652 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Zmniejsza się dochody o kwotę 132.650 zł w dz. 758 rozdz.75802 § 2920 o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zmniejsza sie wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w:

dz.758, rozdz.75802 § 8110 o kwotę 40.000 zł - odsetki od kredytów bankowych,

dz. 801, rozdz.80101 § 4010 o kwotę 26.552 zł - wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych

dz. 801, rozdz.80101 § 4040 o kwotę 8.845 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

dz. 801, rozdz.80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół,

dz. 801, rozdz.80101 § 4300 o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych w oświacie,

dz. 801, rozdz.80110 § 4010 o kwotę 10.000 zł - wynagrodzenia nauczycieli w publicznym gimnazjum

dz. 801, rozdz.80110 § 4040 o kwotę 1.070 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w publicznym gimnazjum

dz. 801, rozdz.80110 § 4240 o kwotę 10.000 zł - zakup pomocy naukowych i książek

dz. 801, rozdz.80110 § 4270 o kwotę 10.000 zł - usługi remontowe w publicznym gimnazjum

dz. 854, rozdz.85401 § 4040 o kwotę 1.183 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi kuchni.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama