reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 207 590 zł, a zmniejsza się o kwotę 382 126 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207 590 zł, zmniejsza się o kwotę 382 126 dokonuje się przeniesienia na kwotę 72 536 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W uchwale Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013 zmienionej uchwałami Nr XXI/149/2013 z 1 lutego 2013 r., Nr XXII/150/2013 z 26 lutego 2013 r., Nr XXIV/166/2013 z 26 kwietnia 2013 r., Nr XXV/181/2013 z 21 czerwca 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 11 otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 031 000 zł; wydatki - 1 031 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 60 562 203 zł,

- dochody bieżące - 55 998 517 zł,

- dochody majątkowe - 4 563 686 zł;

2) wydatki ogółem: 61 142 837 zł,

- wydatki bieżące - 54 992 990 zł,

- wydatki majątkowe - 6 149 847 zł;

3) deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 580 634 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/183/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/183/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/183/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/183/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/183/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 4 000 zł pochodzi z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone balustrady na moście na drodze powiatowej nr 1318B Korycin Zakole,

2/ zwiększenie dochodów o kwotę 15 689 zł, w tym: zwiększenia dochodów o kwotę 7 225 złdokonanona podstawie porozumienia z Gminą Sokółka z przeznaczeniem na podsypanie drogi w m. Wiechrzjedlina oraz zwiększenia dochodów o kwotę 8 464 zł dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka na remont chodnika w Nowej Rozedrance",

3/ zwiększenia dochodów o kwotę 97 609 dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Janów na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m.Trofimówka"

4/ zmniejszenia dochodów o kwotę 30 000 zł dokonano w związku z brakiem dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul.Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chłodnik)".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenia dochodów o kwotę 352 126 zł dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)" (finansowanie: 313 001zł- budżet Państwa, 39 125 zł- Gmina Suchowola).

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia dochodów o kwotę 39 000 zł dokonano na podstawie wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów o kwotę 40 000 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2013r. Nr ST5/4822/6p/BKU/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie dochodów o kwotę 10 470 zł dokonano z tytułu przyznanych środków przez Ministerstwo Sportu i przeznacza się na zadanie pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce"

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia dochodów o kwotę 822 zł dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Dąbrowa Białostocka.


Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe-

1/ zwiększenie wydatków o kwotę 166 734 zł przeznacza się na:

? kwotę 136 734 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka",

? kwotę 30 000 zł przeznacza się na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki- Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami"

2/ zwiększenie wydatków o kwotę 31 378 zł przeznacza się na:

? kwotę 16 928 złprzeznacza się na remont chodnika w Nowej Rozedrance

? kwotę 14 450 zł przeznacza się na podsypanie drogi w m. Wiechrzjedlina

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenie wydatków o kwotę 391 251 zł w związku z mniejszymi kosztami przetargu zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenia wydatków o kwotę 62 123 zł dokonano w związku z niewydatkowaniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia oraz składek na Fundusz Pracy.

W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł przeznacza się na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości Alkometr.AZ.O/04 dla Wydziału Ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł przeznacza się na zakup umundurowania dla strażaków Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 726 zł przeznacza się na realizację zadania pn."Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce"

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia planu wydatków o kwotę 468 zł dokonano w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dwóch uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 468 zł w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę 822 zł przeznacza się na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatów

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę 40 000 zł dokonano w celu dofinansowania remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama