reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 61.551 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 61.551 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem:13.086.068 zł w tym:

a) dochody majątkowe -391.573 zł

b) dochody bieżące -12.694.495 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.147.795zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem:12.900.981 zł w tym:

a) wydatki majątkowe -327.544 zł

b) wydatki bieżące-12.573.437 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.147.795 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -854.599 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w projekcie "Pomoc osobom objętych pomocą OPS" dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 o kwotę 26 zł , § 4119 o kwotę 1 zł, § 4417 o kwotę 511 zł oraz § 4419 o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na składki zus - fundusz pracy w kwocie 27 zł oraz na usługi w kwocie 538

2) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę 1.000 zł ,w rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 1.000 zł w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 2.700 zł a zwiększa się w rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 4700 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2.500 zł a zwiększa się rozdz. 75095 § 4100 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów.

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w dz.801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 448 zł, § 4430 o kwotę 241 zł, § 4280 o kwotę 141 zł a zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 339 zł na energię elektryczną oraz w § 4300 o kwotę 491 zł na opłatę faktur za wykonane usługi.

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Kuczynie w dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 244 zł i w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 329 zł a zwiększa się rozdz. 80101 § 4370 o kwotę 244 zł na opłatę faktur za usługi telefonii stacjonarnej oraz w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 329 zł na delegacje służbowe.

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 376 zł w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 28.413 zł, § 4170 o kwotę 4.500 zł, a zwiększa się w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 25.000 zł na wypłatę wynagrodzeń, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 246 zł na wypłatę dodatków wiejskich, w rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 130 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej, § 4300 o kwotę 4.500 zł na opłacenie faktur za usługi oraz w § 4260 o kwotę 3.413 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną.

7) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwotę 360 zł a zwiększa się § 3020 o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich.

8) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 o kwotę 500 zł, rozdz. 85204 § 3110 o kwotę 500 zł, rozdz. 85205 § 3110 o kwotę 500 zł, rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1.100 zł, § 4120 o kwotę 361 zł w rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 4.000 zł, § 4170 o kwotę 365 zł, § 4270 o kwotę 1.530 zł, § 4370 o kwotę 452 zł, § 4610 o kwotę 801 zł a zwiększa się w rozdz. 85202 § 4300 o kwotę 6.841 zł na opłatę pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej, w rozdz. 85212 § 4010 w kwocie 1.100 zł na wypłatę wynagrodzeń i w § 4440 o kwotę 361 zł na korektę odpisu na ZFŚS na 2014 rok, w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz w rozdz. 85219 § 4410 o kwotę 118 zł na wypłatę ryczałtów dla pracowników socjalnych, § 4440 o kwotę 689 zł na korektę odpisu na ZFŚS na 2014 rok.

9) W planie wydatków budżetowych z zadań zleconych zmniejszyć w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 6.450 zł a zwiększyć § 4010 o kwotę 150 zł na wynagrodzenia oraz § 4110 o kwotę 6.300 zł na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne.

10) W planie wydatków budżetowych z zadań zleconych zmniejsza się dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 2.175 zł a zwiększa się § 3030 o kwotę 2.175 zł na diety dla członków komisji wyborczych.


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama