reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5/37/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 8.386 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 8.386 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 55.668.383 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.532.299 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 5.136.084 zł.,

2) plan wydatków ogółem 57.553.034 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.061.540 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.491.494 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.884.651 zł. jest kredyt w kwocie 742.596 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.142.055 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 5/37/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

740 952,00

14 788,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

740 952,00

14 788,00

726 164,00

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 366 136,00

2 366 136,00

0,00

zmniejszenie

-6 188,00

-6 188,00

0,00

zwiększenie

6 188,00

6 188,00

0,00

po zmianach

2 366 136,00

2 366 136,00

0,00

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

514 679,00

514 679,00

0,00

zmniejszenie

-6 188,00

-6 188,00

0,00

zwiększenie

6 188,00

6 188,00

0,00

po zmianach

514 679,00

514 679,00

0,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

107 939,00

107 939,00

0,00

zmniejszenie

-2 394,00

-2 394,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

105 545,00

105 545,00

0,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

12 593,00

12 593,00

0,00

zmniejszenie

-423,00

-423,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

12 170,00

12 170,00

0,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

16 552,00

16 552,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 394,00

2 394,00

0,00

po zmianach

18 946,00

18 946,00

0,00

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

1 794,00

1 794,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

423,00

423,00

0,00

po zmianach

2 217,00

2 217,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

49 596,00

49 596,00

0,00

zmniejszenie

-2 865,00

-2 865,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

46 731,00

46 731,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

3 659,00

3 659,00

0,00

zmniejszenie

-506,00

-506,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 153,00

3 153,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

25 799,00

25 799,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 865,00

2 865,00

0,00

po zmianach

28 664,00

28 664,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

1 936,00

1 936,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

506,00

506,00

0,00

po zmianach

2 442,00

2 442,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

46 553 382,00

38 788 052,00

7 765 330,00

zmniejszenie

-6 188,00

-6 188,00

0,00

zwiększenie

6 188,00

6 188,00

0,00

po zmianach

46 553 382,00

38 788 052,00

7 765 330,00

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

710

Działalność usługowa

przed zmianą

381 700,00

381 700,00

0,00

zmniejszenie

-2 198,00

-2 198,00

0,00

zwiększenie

2 198,00

2 198,00

0,00

po zmianach

381 700,00

381 700,00

0,00

71015

Nadzór budowlany

przed zmianą

276 700,00

276 700,00

0,00

zmniejszenie

-2 198,00

-2 198,00

0,00

zwiększenie

2 198,00

2 198,00

0,00

po zmianach

276 700,00

276 700,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

14 000,00

14 000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

34,00

34,00

0,00

po zmianach

14 034,00

14 034,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

3 000,00

3 000,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 000,00

1 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

2 300,00

2 300,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 164,00

2 164,00

0,00

po zmianach

4 464,00

4 464,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

przed zmianą

6 600,00

6 600,00

0,00

zmniejszenie

-198,00

-198,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

6 402,00

6 402,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

10 258 700,00

10 258 700,00

0,00

zmniejszenie

-2 198,00

-2 198,00

0,00

zwiększenie

2 198,00

2 198,00

0,00

po zmianach

10 258 700,00

10 258 700,00

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

57 553 034

49 061 540

8 491 494

zmniejszenie

-8 386

-8 386

0

zwiększenie

8 386

8 386

0

po zmianach

57 553 034

49 061 540

8 491 494

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama