reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 187 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 187 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 674 140 zł z tego:

- dochody bieżące 14 450 163

- dochody majątkowe 3 223 977

2) Plan wydatków ogółem 17 076 460 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 802 168

- na wydatki majątkowe 5 274 292

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1(Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 17.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 146 047,00

0,00

5 146 047,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

281 418,00

0,00

281 418,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

72 182,00

- 17 822,00

54 360,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 000,00

17 822,00

169 822,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

112 065,00

0,00

112 065,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 365,00

- 6 365,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 000,00

6 365,00

84 365,00

Razem:

15 557 893,00

0,00

15 557 893,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.40.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany na rok 2015: w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 85103 oraz rozdz. 85106 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W związku z otrzymanym pismem dokonuje się zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach - niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama