| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 187 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 187 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 674 140 zł z tego:

- dochody bieżące 14 450 163

- dochody majątkowe 3 223 977

2) Plan wydatków ogółem 17 076 460 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 802 168

- na wydatki majątkowe 5 274 292

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1(Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 17.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 146 047,00

0,00

5 146 047,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

281 418,00

0,00

281 418,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

72 182,00

- 17 822,00

54 360,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 000,00

17 822,00

169 822,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

112 065,00

0,00

112 065,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 365,00

- 6 365,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 000,00

6 365,00

84 365,00

Razem:

15 557 893,00

0,00

15 557 893,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.40.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany na rok 2015: w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 85103 oraz rozdz. 85106 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

W związku z otrzymanym pismem dokonuje się zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach - niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »