reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 337 443 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 349 927 zł, zmniejsza się o kwotę 12 484 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 65 420 973,95 zł,

- dochody bieżące - 54 528 416,37 zł,

- dochody majątkowe - 10 892 557,58 zł;

2) wydatki ogółem: 67 676 239,95 zł,

- wydatki bieżące - 52 611 419,37zł,

- wydatki majątkowe - 15 064 820,58 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 60 000 zł dokonano na podstawie podpisanej z Gminą Sokółka deklaracji wstępnej w sprawie potencjalnej możliwości wspólnej realizacji zadania drogowego "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu dróg powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami". Zwiększenia o kwotę 60 000 zł dokonano natomiast w związku z osiągnięciem wyższych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę145000 zł dokonano w związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym SP ZOZ położonej przy ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę 22 193 zł dokonano w związku z pomocą finansową udzieloną przez Gminę Dąbrowa Białostocka w kwocie 17 071 zł i Gminą Nowy Dwór w kwocie 5 122 zł. Natomiast zwiększenia o kwotę 5 982 zł dokonano w związku z uzyskaniem wyższych dochodów, m.in. za sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenia o kwotę 14 268 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę 30 000 zł dokonano w związku z wyższymi wpływami z odsetek bankowych od lokowanych środków.

W dz. 851 rozdz. 85195 - pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu "E - zdrowie".

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu "Start w nowe możliwości" i zmianą struktury dofinansowania.


Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę160 000 zł dokonano z przeznaczeniem na:

- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami" - kwota 120 000 zł,

- dotację dla Gminy Sokółka na "Opracowanie dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Nowej (droga gminna) do ul. Zabrodzie (droga powiatowa) oraz przedłużenia ul. Kolejowej do skrzyżowania ul. Białostockiej (droga krajowa Nr 19) z ul. Targową wraz z przebudową ul. Zabrodzie - droga powiatowa nr 2385B" - kwota 40 000 zł.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę 22 193 zł dokonano z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na zakup mebli do tworzonej sali obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg.

W dz. 754 rozdz. 75406 - Straż Graniczna - zwiększenia o kwotę 3 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze oraz o kwotę 2 000 zł na wsparcie Turnieju koszykówki z okazji 95 Rocznicy Bitwy Niemeńskiej dla Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

Jednocześnie dokonano zmiany przeznaczenia środków przekazanych w ramach Funduszu Wsparcia dla Placówki Straży Granicznej w Krynkach na zakup kamery GSM służącej do monitoringu granicy państwowej.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę 5 000 zł dokonano z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Krynki na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla jednostki OSP w Krynkach.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych - zmniejszenia o kwotę 12 484 zł dokonano w związku z niższymi odsetkami od wyemitowanych obligacji.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę 9 028 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Sokółce, Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz 801 rozdz. 80130 - szkoły zawodowe - zwiększenia o kwotę 4 400 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę 143 466 zł dokonano z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w związku z realizacją projektu "E- zdrowie".

W dz. 85195 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków projektu "Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie. Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych".

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu "Start w nowe możliwości" i zmianą struktury dofinansowania.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę 840 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia (z rozdz. 80102) z przeznaczeniem na wyłonienie inspektora zastępczego na opracowanie koncepcji modernizacji i przygotowania wniosku na zadanie pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Inwestycja ta ujęta była w budżecie pn. "Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania". Niniejszą uchwałą rozszerzono jej zakres i zmieniono nazwę.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - przeniesienia dokonano (z rozdz. 01095) na organizację Festynu Rodzinnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama